INFORMACIÓN IMPORTANTE

O Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 determina no seu artigo 7, relativo á limitación da liberdade de circulación das persoas, que durante a vixencia do estado de alarma as persoas unicamente poderán circular polas vías de uso público para determinadas actividades. Igualmente, en canto ao transporte.

Neste sentido DESACONSÉLLASE VIAXAR  salvo que o billete se adquira para a realización de algunha das anteditas actividades.

En todo caso, en calquera desprazamento deberán respectarse as recomendacións e obrigas ditadas polas autoridades sanitarias, como a redución da capacidade máxima dos vehículos ou a separación entre usuarios. Medidas de protección ante o CORONAVIRUS no transporte público regular dependente da Xunta de Galicia

Durante o período afectado pola crise sanitaria a oferta de servizos de transporte verase reducida á necesaria para facilitar os desprazamentos motivados por razóns xustificadas (Orde da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade do 6 de maio de 2020). Para obter información dos horarios dos servizos vixentes durante o estado de alarma pode consultar a seguinte páxina. Para aqueles servizos que non teñan horarios publicados recoméndase establecer contacto directamente coas propias empresas de transporte encargadas da súa prestación. Pode descargar os datos de contacto das empresas na seguinte ligazón.

Debido ao estado de alarma decretado para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, a Dirección Xeral de Mobilidade tomou a decisión de retrasar, ata que a evolución da crise sanitaria o posibilite e o aconselle, a ampliación anunciada do ámbito de aplicación da Tarxeta Metropolitana de Galicia e da Tarxeta Xente Nova na provincia de Ourense e na Área de Pontevedra.

Ligazóns de interese: