Tarifas e bonos

Qué son as minoracións ou bonificacións temporais ao Transporte Público?

Trátase de axudas directas de carácter adicional e temporal, para reducir nun 50% por cento o prezo dos abonos e títulos multiviaxe de transporte público colectivo que se aplicarán aos títulos multiviaxe vixentes nos servizos interurbanos de transporte regular de viaxeiros/as por estrada de uso xeral da Comunidade Autónoma de Galicia de competencia autonómica ou local.

A Xunta de Galicia estende esta minoración aos pagamentos con TMG noutros modos de transporte integrados no ámbito das Áreas de Transporte Metropolitano, tamén aos servizos de transporte marítimo que, na Ría de Vigo, conectan Cangas e Moaña coa cidade de Vigo, así como aos servizos ferroviarios de RENFE que se prestan na ATM de Ferrol.

A cales títulos se aplica o desconto temporal do 50%?

 1. Os bonos mensuais comercializados polas empresas concesionarias que prestan servizos públicos de transporte regular de viaxeiros por estrada.
 2. Os títulos de viaxe aboados coas Tarxetas da Mobilidade de Galicia, TMG e TMGXN, en calquera servizo público de transporte por estrada en toda Galicia, de carácter interurbano, da competencia da Xunta de Galicia, así como nos servizos marítimos de Ría, na ATM de Vigo, e nos ferroviarios integrados na ATM de Ferrol.

Cal é o desconto aplicable e como se calcula?

1. Aos títulos de transporte multiviaxe aplicaráselles unha redución adicional do 50 % no prezo, tanto dos bonos mensuais comercializados polas operadoras, como no prezo que corresponderá ás viaxes abonadas coa tarxeta TMG ou TMG Xente Nova (TMGXN).

2. No caso de pagamento coa TMG, ou TMGXN, o desconto do 50% aplicarase directamente no medio de transporte, co que se acumula ao desconto que xa se aplica aos pagamentos con estas tarxetas. Con carácter xeral, unha viaxe de 1,55 euros pasa a costar, coa TMG, 0,70€; e a viaxe metropolitana máis habitual, de 0 ou 1 saltos, pasa a costar 0,44 €.

Como excepción, no caso das ATM, se a primeira etapa dunha viaxe interurbana con transbordo ten o carácter de urbana e un prezo superior ao que corresponde á viaxe interurbana minorada, o importe abonado inicialmente de máis pola persoa usuaria seralle reintegrado con posterioridade á viaxe, seguindo a mesma sistemática que a que se aplica á Tarifa Xente Nova. Eses importes poranse á súa disposición nos caixeiros automáticos da entidade financeira colaboradora nos mesmos prazos previstos para esta última tarifa, dispondo dende ese momento de dous meses para a súa percepción.

A estes descontos sumaráselle o da recorrencia, co que fóra das Áreas de Transporte Metropolitano terá dereito a unha bonificación adicional do 25% a partir da viaxe número 21 que, no mesmo mes, faga entre os mesmos concellos e na mesma concesión pagando coa TMG; a partir da viaxe 41 esta bonificación increméntase ata o 50%. Nas Áreas de Transporte Metropolitano reintegraráselle o 15% de todo o gasto mensual en transporte metropolitano se fai máis de 41 viaxes metropolitanas.

3. No suposto dos bonos mensuais comercializados polas empresas concesionarias, aplicarase no momento de adquisición de todos aqueles bonos que vaian ser utilizados entre os meses de setembro e decembro de 2022; no suposto de adquisicións anteriores ao 1 de setembro de bonos que se activen a partir dese día, a empresa deberá reintegrar á persoa usuaria o importe correspondente á minoración adicional.

Durante que período poderán aplicarse estes descontos?

Estarán en vigor durante o período abranguido entre o 1 de setembro de 2022 e o 31 de decembro de 2022.

A minoración adicional e temporal aplicable ás tarifas bonificadas recibe financiamento do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana 

 

Sinxelo, con TMG (Tarxeta da Mobilidade de Galicia), e bonos. O bono máis frecuente é o mensual de 50 viaxes pero hai percorridos nos que se pode acceder a outros bonos, de 26 ou 44 viaxes, de 100 viaxes, ou incluso a un bono mensual ilimitado para viaxes entre as mesmas orixes e destinos.

 • Billete sinxelo:
  • Pagamento en efectivo: dende 1,55 euros, a tarifa aplicable dependerá da distancia entre os concellos de orixe e destino da viaxe
  • Pagamento coa tarxeta TMG: desconto do 10 % e acceso ás bonificacións por recorrencia
 • Bonos e bonificacións:
  • A TARIFA XENTE NOVA, permite que calquera menor de 21 anos viaxe gratuitamente en toda a rede de transporte interurbano da Xunta de Galicia
  • Bono 50 viaxes: mínimo 50 € ao mes, aplicando 50% de desconto sobre o prezo en efectivo, para ata 50 viaxes entre os mesmos concellos de orixe e destino
 • Outros bonos mensuais (aplicables unicamente en certas relacións de tráficos. Na busca de servizos de bus.gal pode acceder aos bonos que sexan de aplicación para a súa viaxe):
  • Bono de 26 viaxes: desconto do 75% do prezo en efectivo de 24 viaxes
  • Bono de 46 viaxes: desconto do 75% do prezo en efectivo de 44 viaxes
  • Bono 100 viaxes: 75€ ao mes
  • Bono ilimitado: cun desconto do 50% e un prezo mínimo de 50 €
  • Outros bonos: Información dos bonos ofertados polas concesionarias en cada concesión

Bonificación por recorrencia: ademais do desconto do 10% que se lle aplicará xa dende a primeira viaxe, terá dereito a unha bonificación do 25% a partir da viaxe número 21 que, no mesmo mes, faga entre os mesmos concellos e na mesma concesión pagando coa TMG; a partir da viaxe 41 esta bonificación increméntase ata o 50%.

Co Carné Xove tamén se pode acceder a bonificacións: pode atoparse información sobre o Carné Xove e en que concesións estaría dispoñible a súa utilización nesta páxina

Podes consultar o prezo das viaxes na calculadora que pon a disposición a Dirección Xeral de Mobilidade no apartado de adxuntos.

Adxuntos

Ficheiro Tamaño Extensión
Calculadora de tarifas 5.15 MB xlsx