Podo facer as reservas por outros medios?

A partir da posta en funcionamento do novo sistema as reservas deberán facerse a través do teléfono 988 68 78 00, e xa non será posible facelas nos teléfonos das empresas. Estes teléfonos poderá ser consultados para obter información das súas liñas e horarios.

Non obstante, o novo modelo permitirá introducir progresivamente novas funcionalidades, das que se informará segundo se vaian incorporando, tales como ofrecer unha maior información doutros servizos cos que poder enlazar para, por exemplo, ir á capital da provincia, ou mesmo, facer reservas de xeito doado dende o móbil.