Como pedir o servizo?

Moi fácil, simplemente deberá chamar ao teléfono 988 68 78 00.

Unha persoa atenderalle de 8 a 20 horas, todos os días laborais.

Nunha única chamada poderá reservar varias prazas no autobús ou, mesmo, reservar varias viaxes para os próximos 15 días.