AVISO IMPORTANTE: 31 DE MARZO FOLGA NO TRANSPORTE DE VIAXEIROS EN AUTOBÚS

Xov, 30/03/2023

SERVIZOS MÍNIMOS PARA O DÍA 31 DE MARZO POR MOR DA FOLGA NO TRANSPORTE DE VIAXEIROS EN AUTOBÚS POR ESTRADA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

O 20 de marzo, os sindicatos Confederación Intersindical Galega (CIG), a Confederación Sindical de Comisións Obreiras (CC.OO.) e a Confederación Sindical Unión Xeral de Traballadoras e Traballadores de España (UXT) comunicaron unha folga para o día 31 de marzo no sector do transporte de viaxeiros en autobús por estrada na Comunidade Autónoma de Galicia.

A convocatoria da folga afecta o ámbito territorial das concesións do servizo público de transporte de viaxeiros por estrada aos seguintes servizos:

  • Servizos públicos de transporte regular de uso xeral, tanto dos servizos integrados como os servizos non integrados.
  • Servizos de transporte público regular de uso especial-escolares.
  • Servizos regulares de uso especial para transporte de traballadores.
  • Servizos de transporte público regular de uso especial de usuarios de centros socioasistenciais para a atención diúrna de persoas maiores en situación de dependencia ou grave risco de padecela e centros de atención a persoas con discapacidade.

Os servizos mínimos para o venres 31 de marzo están recollidos no DOG núm. 63 publicado o xoves, 30 de marzo de 2023.

Pode consultar os servizos mínimos no teléfono 988 68 78 00, no horario de 8:00 a 20:00 horas.