Contratos

  • Servicio disponible para consulta en la web
CódigoNombreOperador
NC-0138SIMUS MOSSERVICIOS DE AUTOBUS LAR, S.L.
Avd. Rebullón, 21 - Puxeiros
S/C 001FEVEFEVE
S/C 002NAVIERA DE LAS RIAS GALLEGAS. VIGO - CANGASNAVIERA DE LAS RÍAS GALLEGAS, S.L.
Rúa Virxilio Blanco 2-3ºA Pontevedra
S/C 003NAVIERA MAR DE ONS. VIGO - CANGASNAVIERA MAR DE ONS, S.L.
Rúa Combarro - Canteira, 9. Poio
S/C 004NAVIERA ILLA DE ONS. VIGO - MOAÑANAVIERA ILLA DE ONS
Rúa Eduardo Vicenti, 11-2ºA. Bueu
V-0000A CORUÑA URBANOCOMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA, S.A.
V-0001LUGO URBANOMONBUS URBANOS, SA
COTON DE ARRIBA, 2
V-0065LUGO-SANTIAGO DE COMPOSTELA, CON ANEXOSEMPRESA FREIRE, S.L.
Praza da Constitución - Estación de autobuses
V-0152SANTIAGO DE COMPOSTELA-BALCAIDE-FIRMINSTANS, CON ANEXOSHEDEGASA, S.L.
Lugar La Iglesia, 52-Calo
V-0387CAMBESES-PONTEVEDRA, CON ANEXOSAUTOCARES M. GARCÍA CASTRO S.L.
Augasantas-Iglesario s/n
manu16j@hotmail.com
V-0448CAMBADOS-PONTEVEDRA, CON ANEXOSAUTOCARES RÍAS BAIXAS, SL
A Igrexa, 37-Salcedo
V-0533AVIÓN-PONTEVEDRA, CON ANEXOSAUTOCARES M. GARCÍA CASTRO S.L.
Augasantas-Iglesario s/n
manu16j@hotmail.com
V-0712AGUIÑO-POBRA DO CARAMIÑAL CON HIJUELASAGUSTÍN SARASQUETE E HIJOS, SL
Polígono de Xaras, parcela 10
V-1129SADA-A CORUÑA, CON ANEXOSAUTOCARES ELISEO PITA, S.A.
Estrada N-VI Km.580.2-Guísamo
V-1682A CORUÑA-BOEDO CON ANEXOSARRIVA GALICIA, S.L.U.
Polig. Pocomaco-Avda 5ª-parc.E17
V-2362PADRON-PONTEVEA, CON ANEXOEMPRESA SÁNCHEZ, SL
Lg. Carcacia, 2-Sinde
V-2812BOIRO-SEAN-CESPON, CON ANEXOSAUTOS RAMÓN OUTEIRAL, SL
Polígono Industrial Espiñeira - Parcela 23
V-2896PONTELLON-BOIRO-CABO DE CRUZ, CON ANEXOSAUTOS RAMÓN OUTEIRAL, SL
Polígono Industrial Espiñeira - Parcela 23
V-3013SANTIAGO DE COMPOSTELA-A GRAÑA, CON ANEXOSAUTOCARES MODESTO RIVEIRO, S.L.
Amanecida, 8-Luaña
V-3367PADRÓN-LAMPAI-XUANE, CON ANEXOSEMPRESA SÁNCHEZ, SL
Lg. Carcacia, 2-Sinde
V-7002A CORUÑA-AEROPORTO DE LABACOLLA, CON ANEXOSAUTOPULLMANS TRAVIDI,S.L.
Lg. San José-A Grela, s/n
V-7007A CORUÑA-SADA-BETANZOS, CON ANEXOSAUTOS CAL PITA, S.A.
Estación de Autobuses, s/n
www.autoscalpita.es
V-7008A GUARDA-VIGO-A GUARDA, CON ANEXOSAUTOMÓVILES DE TUY S.A.
Rúa Pacífico Rodríguez, nº 1
V-7014A CAÑIZA-VIGO, CON ANEXOSEMPRESA OJEA S.A.
RUA DOS CARBALLOS S/N, ESTACIÓN DE AUTOBUSES
670847096
V-7026MUXIA-SANTIAGO, CON ANEXOS E AGUIÑO-NOIA, CON ANEXOSHERMANOS FERRÍN, S.L.
Polígono de Xaras, parcela 10
V-7027SANTIAGO-CARBALLO, CON ANEXOSARRIVA GALICIA, S.L.U.
Polig. Pocomaco-Avda 5ª-parc.E17
V-7032A CORUÑA-VILA DE CRUCES POR FIGUEROA, CON ANEXOSGÓMEZ DE MESÍA, S.L.
Eduardo Pondal, 12-Sigüeiro
V-7034A CORUÑA-SANTA COMBA, CON AEXOSAUTOS SIGRÁS CARRAL, S.A.
Estación de Autobuses, s/n
www.autoscalpita.es
V-7038PONTEVEDRA-VILAGARCIA DE A.- VILANOVA DE A., CON ANEXOSTRANSPORTES JOSÉ NUÑEZ BARROS S.A.
Avda. López Ballesteros, 7 (estación de autobuses)
V-7044A CORUÑA-CHOREN BARAZON, CON ANEXOSAUTOCARES SALVADO, S.A.
Rúa do Deporte, 7-baixo - Sigüeiro
V-7045A CORUÑA-CARBALLO, CON ANEXOSARRIVA GALICIA, S.L.U.
Polig. Pocomaco-Avda 5ª-parc.E17
V-7047VIGO-GONDOMAR-FORNELOS ( O ROSAL ), CON ANEXOSVIAJES MELYTOUR S.L.
rúa Anel da Lagoa, 26. Parque Empres. Veigadaña
V-7062ROIS (ANTEQUEIRA)-SANTIAGO, CON ANEXOSVIAJES ROIS, S.L.
Polígono de Pazos-parcela 67
V-7068A CORUÑA-FERROL-VIVEIRO-LUGO,CON ANEXOSARRIVA GALICIA, S.L.U.
Polig. Pocomaco-Avda 5ª-parc.E17
V-7074A CORUÑA-FISTERRA, CON ANEXOSARRIVA GALICIA, S.L.U.
Polig. Pocomaco-Avda 5ª-parc.E17
V-7077SANTIAGO-SAN CRISTOVO DE MERÍN-PONTE DE SARANDON, CON ANEXOSEMPRESA SEOANE, S.L.
Rúa do Sar, 61
V-SSS1URBANO SANTIAGO (TRALUSA)AUTOBUSES URBANOS DE LUGO, S.A. TRAP, S.A., UTE LEI 18/1982
LG AMIO. RECINTO FERIAL AMIO 15707
V-SSS3URBANO SANTIAGO (MOSQUERA)TRANSPORTE MOSQUERA, S.L. - URBÁN
C/Diel Parcela 17- Polono Tambre
www.autocaresmosquera.com
V-SSS4URBANO SANTIAGO (FERRÍN)HERMANOS FERRÍN, S.L. - URBÁN
Polígono Saras s/n Ribeira
V-SSS5URBANO SANTIAGO (AUCASA)AUTOS CARBALLO, S.L.U. - URBÁN
VIA EDISON, 20-22 (POLIG. IND. TAMBRE)
V-SSS6URBANO VIGO VITRASAVIGUESA DE TRANSPORTES S.A.
V-SSS6URBANO SANTIAGO (GRABANXA)AUTOS GRABANXA, S.L.
R/do Deporte Nº 7 Baixo - Sigüeiro
V-SSS7URBANO OURENSEAUTOBUSES URBANOS DE OURENSE SL
Estrada Castro de Beiro nº31-33, 32001, Ourense
V-pruebasEMPRESA DE PRUEBA PARA NUEVOS MAQUINEROSEMPRESA PRUEBAS.
ARIEIRAS S/N, POLÍGONO LOUZANETA
XG516LUGO-LALÍN-PONTEVEDRA-VIGO, CON ANEXOSUTE TRANSPORTES LA UNIÓN, SA, AUTOBUSES DE PONTEVEDRA, SA, AUTO INDUSTRIAL,SAU-CASTROMIL,SAU-VIGO BARCELONA, SA-EMPRESA MONFORTE, SAU-LA HISPANO IGUALADINA, SL
LUGAR DE COTON DE ARRIBA, NUM. 2 - POLÍGONO DE LOUZANETE- EDIFICIO MONBUS - LUGO
XG517A CORUÑA-SANTIAGO DE COMPOSTELA-PONTEVEDRA-VIGO-FISTERRA, CON ANEXOSUTE TRANSPORTES LA UNIÓN, SA, AUTOBUSES DE PONTEVEDRA, SA, AUTO INDUSTRIAL,SAU-CASTROMIL,SAU-VIGO BARCELONA, SA-EMPRESA MONFORTE, SAU-LA HISPANO IGUALADINA, SL
LUGAR DE COTON DE ARRIBA, NUM. 2 - POLÍGONO DE LOUZANETE- EDIFICIO MONBUS - LUGO
XG529A CORUÑA - CANZOBREAUTOCARES J. POMBO, SL
Parque Empr.de Tella, Nave C-14
XG600COMARCA DO CARBALLIÑOEMPRESA MONTAÑESA, SL, RIVERA BUS, SL, BERNÁRDEZ E CÍA, SL E AUTOCARES PÉREZ SA UTE LEY 18/1982
Rúa Polígono Industrial de Uceira, s/n, vial 6 - parcela 2 32500, O CarballIño (Ourense)
XG601COMARCA DA BAIXA LIMIAEMPRESA GAVILANES, SL, RUTAS 82, SL E ANTONIO SALGADO PEREZ
Rúa do Progreso, núm 123, planta 2, porta 4, 32003 Ourense
XG602LESTE DA COMARCA DE ALLARIZ-MACEDA"SOCIEDAD DE TRANSPORTES SL" E "BARCALA SANZ SL" UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Estrada nacional 525, núm 169, Pazos, 32619 Verín (Ourense)
XG603COMARCA DE TERRA DE CELANOVASOCIEDAD DE TRANSPORTES SL , AUTOS GONZALEZ SL, BARCALA SANZ SL, AUTO INDUSTRIAL SA, EMPRESA VILLALON SA, AGUAS DE INCIO SA E ELEUTERIO LOPEZ Y CIA SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Estrada nacional 525, núm 169, Pazos, 32619 Verín (Ourense)
XG604COMARCA DO RIBEIRO"AUTOS GONZÁLEZ S.L., PALACIOS BUS SL, AUTOCARES RODRIGUEZ CARBALLIÑO SL, TRAVIACAR SL, AUTO INDUSTRIAL SA, EMPRESA VILLALON SA, AUGAS DE INCIO SA E ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO"
Estrada nacional 525, núm 169, Pazos, 32619 Verín (Ourense)
XG605COMARCA DE OURENSEMINHOBUS-TRANSPORTES DO MINHO, SUL, EMPRESA GAVILANES, SL, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESA LEY 18/82, DE 26 DE MAYO
XG610COMARCA DE VIANASOCIEDAD DE TRANSPORTES SL, AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES DE VIAJEROS, SA, AUTOS BIBEY, SL Y RAFAEL PEREZ VAZQUEZ E AUTOS BIBEY, S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Lugar de Barxela, núm 1, 32356 Petín (Ourense)
XG611COMARCA DA LIMIASOCIEDAD DE TRANSPORTES SL, BARCALA SANZ SL Y AUTOCARES REZA SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Estrada nacional 525, núm 169, Pazos, 32619 Verín (Ourense)
XG612COMARCA DE VALDEORRASBARCALA SANZ SL, AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, SA Y AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES DE VIAJEROS, SA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Lugar de Barxela, núm 1, 32356 Petín (Ourense)
XG613COMARCAS DE TERRA DE CALDELAS E TERRA DE TRIVESBARCALA SANZ SL, PALACIOS BUS SL E AUTOCARES CASTRO CALDELAS, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Rúa Calvo Sotelo, núm 29, 27400 Monforte de Lemos (Lugo)
XG614COMARCA DE VERÍNSOCIEDAD DE TRANSPORTES SL, AUTOCARES GUERRA SL, AUTO INDUSTRIAL SAU, EMPRESA VILLALÓN SAU, CASTROMIL SAU, ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA SLU, LA HISPANO IGUALADINA, SL E VIGO-BARCELONA SA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG615OESTE DA COMARCA DE ALLARIZ-MACEDASOCIEDAD DE TRANSPORTES SL E BARCALA SANZ SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Estrada nacional 525, núm 169, Pazos, 32619 Verín (Ourense)
XG618COMARCA DA MARIÑA OCCIDENTALAUTOBUSES DE VIVERO OTERO S.L
Landrove – Barrio, nº 4, 27866-Viveiro (Lugo)
XG620A ESTRADA - PONTECESURES, CON ANEXOSUNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS EXPRES DE VEA SL, BENITO ABALO, SL, EXPRÉS DE TABEIRÓS, SLU, AUTOCARES LÁZARA, SA, AUTOCARES TROITIÑO, SL E CASTROMIL, SA - UTE LEY 18/1982
Lugar Santa Cristina de Vea, s/n, 36682 A Estrada (Pontevedra)
XG621SUR DA COMARCA DO CONDADO, ESTE DA DE VIGO E TERMO MUNICIPAL DE TUIAUTOS GONZÁLEZ SL,SERVICIO DE AUTOBUSES LAR SL,EMPRESA VIUDA J DOMÍNGUEZ SL,TRANSPORTES LA UNIÓN SA,AUTOS ARCADE SL,CASTROMIL SA,GÓMEZ DE CASTRO, SA,AUTO INDUSTRIAL, SA,EMPRESA MIÑO SL,ORENSE-BENAVENTE SA,LA HISPANO IGUALADINA, SL
XG622NORTE DAS COMARCAS DA PARADANTA E O CONDADOAUTOS GONZÁLEZ, S.L., EMPRESA VIÚDA DE J. DOMÍNGUEZ, S.L. TRANSPORTES LA UNIÓN, S.A., AUTOS ARCADE, S.L., GÓMEZ DE CASTRO, SAU, AUTO INDUSTRIAL, SAU, EMPRESA MIÑO, S.L., ORENSE-BENAVENTE, S.A, LA HISPANO IGUALADINA, S.L.-UTE
XG623LUGO - OURENSE - VIGO, CON ANEXOSAUTO INDUSTRIAL, SAU, EMPRESA VILLALÓN, SAU, CASTROMIL, SAU, ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, S.L.U., GÓMEZ DE CASTRO, S.A., VIGO-BARCELONA, S.A., AGUAS DE INCIO, SAU-UTE
XG624SUR DA COMARCA DE PONTEVEDRA, NORTE DA DE VIGO E TERMO MUNICIPAL DE TUIAUTOS GONZÁLEZ SL,EMPRESA VIUDA J DOMÍNGUEZ SL,TRANSPORTES LA UNIÓN SA,AUTOS ARCADE SL,CASTROMIL SA,EMPRESA MIÑO SL,EMPRESA MONFORTE, SAU,LA HISPANO IGUALADINA, SL,GALEGA DE AUTOCARES GALA SL,AUTOBUSES DE PONTEVEDRA SA
XG625COMARCA DO MORRAZOEUGENIO BERMÚDEZ E HIJOS,S.L., AUT. CERQUEIRO E HIJOS,S.L., EMP. VIÚDA DE J. DOMÍNGUEZ,S.L., TTES. LA UNIÓN,S.A., A. ARCADE,S.L., CASTROMIL,SAU, EMP. MIÑO,S.L., EMP. MONFORTE,SAU, AUT. DE PONTEV.,S.A., GALEGA DE AUT. GALA,S.L., LA HISPANO IGUALADINA,S.L.
XG626SUR DA COMARCA DO SALNÉS E TERMO MUNICIPAL DE POIOJ. ACHA GARCÍA E HIJOS, S.L., TRANSPORTES LA UNIÓN, S.A., AUTOS ARCADE, S.L., CASTROMIL, SAU, EMPRESA MONFORTE, SAU, LA HISPANO IGUALADINA, S.L., AUTOBUSES DE PONTEVEDRA, S.A., GALEGA DE AUTOCARES GALA, S.L., VIGO-BARCELONA, S.A., UTE
XG627NORTE DA COMARCA DO SALNÉS E TERMO MUNICIPAL DE CATOIRAJ. ACHA GARCÍA E HIJOS,S.L., E. PEREIRA,SLU, BENITO ABALO,S.L., T. J. NÚÑEZ BARROS,SAU, EXP. DE TABEIRÓS,S.L.U., TTES. LA UNIÓN,S.A., A. ARCADE,S.L., CASTROMIL,SAU, E. MONFORTE,SAU, LA HISPANO IGUALADINA,S.L., AUT. DE PONTEV.,S.A., GAL. DE AUT. GALA,S.L.
XG628METROPOLITANO DE PONTEVEDRAAUTOCARES RÍAS BAIXAS, SL,TRANSPORTES LA UNIÓN SA,AUTOS ARCADE SL,CASTROMIL SA,AUTOBUSES DE PONTEVEDRA SA,GALEGA DE AUTOCARES GALA SL,AUTO INDUSTRIAL SA
XG630NORTE E LESTE DA COMARCA DE NOIAAUTOS DOSIL, S.L., HERMANOS FERRIN, S.L. E AUTOS COMPARADO, S.L.
Lugar de Pontenanfonso, núm 38, 15200 Noia (A Coruña)
XG632COMARCA DE BERGANTIÑOSGALICIA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Rúa Federico Tapia, núm 60, planta baixa, Puerta O 15005 A Coruña
XG633COMARCAS DA MARIÑA CENTRAL E ORIENTALAUTOS CARBALLO, SLU
Polígono de Pocomaco, Avenida Quinta E16, núm 64, 15190 A Coruña
XG634COMARCA DA FONSAGRADA E LESTE DA COMARCA DE LUGOJOSÉ GARCÍA SARCEDA, HERVEI SL, LUARCA BUS SL, AUTOCARES HERMANOS TOXEDO SL, AUTOCARES SILVA SL, ALFERHER SL, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO
Rúa das panadeiras, s/n 26, Polígono do Ceao, 27003 Lugo
XG635A CORUÑA - LUGO - A MARIÑA, CON ANEXOSAUTOS CARBALLO, SLU
Polígono de Pocomaco, Avenida Quinta E16, núm 64, 15190 A Coruña
XG636COMARCA DE TERRA CHÁAUTOS CARBALLO, SLU
Polígono de Pocomaco, Avenida Quinta E16, núm 64, 15190 A Coruña
XG637COMARCA DA ULLOA E SUR DA COMARCA DE LUGOUTE XG-637 COMARCA DA ULLOA E SUR DE LUGO
Rúa Calvo Sotelo, núm 79, 27600 Sarria (Lugo)
XG638COMARCA DE MEIRAEMPRESA TRIGO, SL
R/ Castelao, 65 B
XG639TERMOS MUNICIPAIS DE PONTEDEUME, CABANAS, VILARMAIOR, IRIXOA E MONFEROAUTOS CARBALLO, SLU
Polígono de Pocomaco, Avenida Quinta E16, núm 64, 15190 A Coruña
XG640NOROESTE DAS COMARCAS DE FERROL E ORTEGALRIAS ALTAS, SA, CASTROMIL, SAU, ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, SLU, EMPRESA LUBER, SL, GÓMEZ DE CASTRO, SAU, AUTOBUSES ALCALÁ 2010, SL, LA HISPANO IGUALADINA, SL E AUTOS RIVAS, SLU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG641NORDÉS DA COMARCA DE EUMEAUTOS CARBALLO, SLU
Polígono de Pocomaco, Avenida Quinta E16, núm 64, 15190 A Coruña
XG642METROPOLITANO DE FERROLTRANSPORTES ADAPTADOS REGIONALES, SLU, MAI TOURS, SLU, INTERURBANA DE AUTOCARES, SAU E COMPOSTELANA, SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE AMYO
Rúa enxeñeiro Sáenz de Miera, s/n, 24009 León (León)
XG643COMARCA DO DEZAAUTOCARES MEIJIDE, SL E GOMSERBUS, SL UTE LEY 18/1982
Plaza da Marina, núm 3, 36500 Lalín (Pontevedra)
XG644O BARCO DE VALDEORRAS - MONFORTE DE LEMOS - OURENSE, CON ANEXOSAGRUPACIÓN DE TRANSPORTES DE VIAJEROS, SA, PALACIOS BUS SL, LUISA RODRÍGUEZ NÚÑEZ E BARCALA SANZ SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982
Rúa Calvo Sotelo, núm 29, 27400 Monforte de Lemos (Lugo)
XG645CASTRO CALDELAS - MONFORTE DE LEMOS, CON ANEXOSPALACIOS BUS SL, AUTOCARES CASTRO CALDELAS, SL Y BARCALA SANZ SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Rúa Calvo Sotelo, núm 29, 27400 Monforte de Lemos (Lugo)
XG646TERMOS MUNICIPAIS DE MELIDE, BOIMORTO, SOBRADO E TOQUESUTE TRANSPORTE INTERIOR DE GALICIA, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Y LEY 12/1991 DE 29 DE ABRIL
Rúa camiño vello de Santiago, núm 17, 15800 Melide (A Coruña)
XG647COMARCA DE SARRIAUTE XG-647 COMARCA DE SARRIA
Rúa Calvo Sotelo, núm 79, 27600 Sarria (Lugo)
XG648MONFORTE DE LEMOS - SARRIA - LUGO, CON ANEXOSPIÑEIRO CASTRO SALVADOR, AUTOCARES VILABUS, SL, VILADOBUS, SL, EMPRESA MONFORTE, SAU, AGUAS DE INCIO SA E EMPRESA LUBER, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG649COMARCA DE CHANTADAPALACIOS BUS SL,LUIS DÍAZ ALMUIÑA, SL,EMPRESA VILLAMARÍN, SL,EMPRESA MONFORTE, SAU,GÓMEZ DE CASTRO, SA,AUGAS DE INCIO SA
XG651NORTE DA COMARCA DE FERROL E TERMO MUNICIPAL DE CERDIDORIAS ALTAS, SA, CASTROMIL, SAU, ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, SLU, EMPRESA LUBER, SL, GÓMEZ DE CASTRO, SAU, AUTOBUSES ALCALÁ 2010, SL E AUTOS RIVAS, SLU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 NÚMERO TRES
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG654TERMOS MUNICIPAIS DE VALDOVIÑO E NARÓNRIAS ALTAS, SA, CASTROMIL, SAU, ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, SLU, EMPRESA LUBER, SL, GÓMEZ DE CASTRO, SAU, AUTOBUSES ALCALÁ 2010, SL E AUTOS RIVAS, SLU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 NÚMERO DOS
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG656SUESTE DA COMARCA DE BERGANTIÑOSGALICIA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Rúa Federico Tapia, núm 60, planta baixa, Puerta O 15005 A Coruña
XG658LESTE E SUR DO TERMO MUNICIPAL DA ESTRADAAUTOCARES RÍAS BAIXAS, SL
A Igrexa, 37-Salcedo
XG659NORTE DO TERMO MUNICIPAL DA ESTRADAUNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS EXPRES DE VEA SL, BENITO ABALO, SL, EXPRÉS DE TABEIRÓS, SLU, AUTOCARES LÁZARA, SA, AUTOCARES TROITIÑO, SL E CASTROMIL, SA - UTE LEY 18/1982
Lugar Santa Cristina de Vea, s/n, 36682 A Estrada (Pontevedra)
XG660SANTISO - MELIDE - TOQUES, CON ANEXOS AUTOCARES MEIJIDE, SL E GOMSERBUS, SL UTE LEY 18/1982
Plaza da Marina, núm 3, 36500 Lalín (Pontevedra)
XG661TERMO MUNICIPAL DE SANTISOUTE TRANSPORTE INTERIOR DE GALICIA, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Y LEY 12/1991 DE 29 DE ABRIL
Rúa camiño vello de Santiago, núm 17, 15800 Melide (A Coruña)
XG662SUR DOS TERMOS MUNICIPAIS DE LALÍN E SILLEDAAUTOCARES RÍAS BAIXAS, SL
A Igrexa, 37-Salcedo
XG663TERMO MUNICIPAL DE AGOLADA E NORDÉS DO DE LALÍNAUTOCARES MEIJIDE, SL E GOMSERBUS, SL UTE LEY 18/1982
Plaza da Marina, núm 3, 36500 Lalín (Pontevedra)
XG664TERMOS MUNICIPAIS DE DOZÓN E RODEIRO E SURESTE DO DE LALÍNAUTOCARES MEIJIDE, SL E AUTOCARES PÉREZ, SA UTE LEY 18/1982
Rúa da Costa, núm 25 32130 Ourense
XG665TERMO MUNICIPAL DE FORCAREIEMPRESA MONTAÑESA, SL, RIVERA BUS, SL, BERNÁRDEZ Y CIA, SL, AUTOCARES RODRIGUEZ CARBALLIÑO, SL Y TRAVIACAR, SL UTE LEY 18/1982
Rúa Polígono Industrial de Uceira, s/n, vial 6 - parcela 2 32500, O CarballIño (Ourense)
XG666TERMOS MUNICIPAIS DA CAÑIZA E ARBOAUTOS GONZÁLEZ SL, AUTOCARES MEIRIÑO SL, EMPRESA VIUDA J DOMÍNGUEZ SL, AUTOS ARCADE SL, GÓMEZ DE CASTRO, SAU, AUTO INDUSTRIAL SAU, EMPRESA MIÑO SL E ORENSE BENAVENTE SA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG667TERMO MUNICIPAL DE MONDARIZ E OESTE DO DE COVELOSUBUS GRUPO DE TRANSPORTE, S.L., SECC. AUTOMÓVIL, S.L., ANGEL MARIANO MOLLA, S.A., AUTOBUSES DEL TRIANGULO, S.L., EMPRESA RAUL SA, AUTOCRES FADISTA, S.L.U. E ASISTENCIA TÉCNICA MATURO, S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982
XG668TERMO MUNICIPAL DE MONDARIZ SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE, S.L., SECC. AUTOMÓVIL, S.L., ANGEL MARIANO MOLLA, S.A., AUTOBUSES DEL TRIANGULO, S.L., EMPRESA RAUL SA, AUTOCRES FADISTA, S.L.U. E ASISTENCIA TÉCNICA MATURO, S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1983
XG669TERMO MUNICIPAL DE PONTEAREASSUBUS GRUPO DE TRANSPORTE, S.L., SECC. AUTOMÓVIL, S.L., ANGEL MARIANO MOLLA, S.A., AUTOBUSES DEL TRIANGULO, S.L., EMPRESA RAÚL S.A., AUTOCRES FADISTA, S.L.U. E ASISTENCIA TÉCNICA MATURO, S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1983
XG670TERMOS MUNICIPAIS DE MOS, O PORRIÑO E TUIAUTOS GONZÁLEZ SL,SERVICIO DE AUTOBUSES LAR SL,EMPRESA VIUDA J DOMÍNGUEZ SL,TRANSPORTES LA UNION SA,AUTOS ARCADE SL,GÓMEZ DE CASTRO, SA,AUTO INDUSTRIAL SA,EMPRESA MIÑO SL,ORENSE-BENAVENTE SA
XG671TERMOS MUNICIPAIS DE SALVATERRA DO MIÑO E SALCEDA DE CASELASAUTOS GONZÁLEZ S.L., EMPRESA VIUDA J DOMÍNGUEZ SL, TRANSPORTE LA UNIÓN, SA, AUTOS ARCADE SL, CASTROMIL SAU, GÓMEZ DE CASTRO, SAU, AUTO INDUSTRIAL SAU, EMPRESA MIÑO SL E ORENSE BENAVENTE SA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG672TERMOS MUNICIPAIS DE MOAÑA E VILABOAEUGENIO BERMÚDEZ E HIJOS SL, EMPRESA VIUDA J DOMÍNGUEZ SL, TRANSPORTES LA UNIÓN SAU, AUTOS ARCADE SL, EMPRESA MIÑO SL, AUTOBUSES DE PONTEVEDRA SA, GALEGA DE AUTOCARES GALA SL Y LA HISPANO IGUALADINA, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG673ENTORNO METROPOLITANO DE PONTEVEDRAEMPRESA VIUDA J DOMÍNGUEZ SL, TRANSPORTES LA UNIÓN SAU, AUTOS ARCADE SL, CASTROMIL, SAU, EMPRESA MIÑO SL, EMPRESA MONFORTE SAU, AUTOBUSES DE PONTEVEDRA SA, GALEGA DE AUTOCARES GALA SL Y AUTO INDUSTRIAL, SA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG676NORDÉS DA COMARCA DE TERRA CHÁAUTOS LOZANO SL, MINERVA E HIJOS SA, MINERVA DÍAZ CENDÁN, AUTOCARES LLANO, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 DE 26 DE MAYO
Avenida Tierra Llana, nú, 1, 1º, 27800 Vilalba (Lugo)
XG677COMARCA DE TERRA DE LEMOSPALACIOS BUS SL, AUTOCARES TITO Y GIL, SL, EMPRESA MONFORTE, SAU, AGUAS DE INCIO SAU E EMPRESA LUBER, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG680BEGONTE - RÁBADE, CON ANEXOSMOURENZA Y PARDO, SL, AUTOCARES HER-VEI SL, EMPRESA LUBER, SL, EMPRESA MONFORTE, SAU E GÓMEZ DE CASTRO, SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG681ARANGA - GUITIRIZ E BEGONTE - OUTEIRO DE REI, CON ANEXOSVIGO ÁLVAREZ, SL, EMPRESA LUBER, SL, EMPRESA MONFORTE, SAU E GÓMEZ DE CASTRO, SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG682NORTE DA COMARCA DA MARIÑA CENTRAL E OESTE DA COMARCA DA MARIÑA OCCIDENTALAUTOS CARBALLO, SLU
Polígono de Pocomaco, Avenida Quinta E16, núm 64, 15190 A Coruña
XG684BEARIZ - O IRIXO - O CARBALLIÑO, CON ANEXOSEMPRESA MONTAÑESA, SL, RIVERA BUS, SL, BERNÁRDEZ Y CIA, SL, AUTOCARES RODRIGUEZ CARBALLIÑO, SL Y TRAVIACAR, SL UTE LEY 18/1982
Rúa Polígono Industrial de Uceira, s/n, vial 6 - parcela 2 32500, O CarballIño (Ourense)
XG685BOBORÁS - O CARBALLIÑO, CON ANEXOSEMPRESA MONTAÑESA, SL, RIVERA BUS, SL, Y BERNÁRDEZ Y CIA, SL UTE LEY 18/1982
Rúa Polígono Industrial de Uceira, s/n, vial 6 - parcela 2 32500, O CarballIño (Ourense)
XG686TERMOS MUNICIPAIS DE SAN CRISTOVO DE CEA, DOZÓN E PIÑORAUTOCARES PEREZ SA
Rúa da Costa, núm 25 32130 Ourense
XG687O IRIXO - O CARBALLIÑO, CON ANEXOSEMPRESA MONTAÑESA, SL, RIVERA BUS, SL, BERNÁRDEZ Y CIA, SL, AUTOCARES RODRIGUEZ CARBALLIÑO, SL E TRAVIACAR, SL , UTE LEY 18/1982
Rúa Polígono Industrial de Uceira, s/n, vial 6 - parcela 2 32500, O CarballIño (Ourense)
XG688TERMOS MUNICIPALES DO PEREIRO DE AGUIAR, COLES E BARBADÁSAUTOS GONZÁLEZ SL, AUTO INDUSTRIAL SAU, EMPRESA VILLALÓN SAU, AGUAS DE INCIO SA E ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA SLU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 NÚMERO DOS
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG689A PEROXA - COLES - OURENSE, CON ANEXOSAUTOCARES ALFER, SA, EMPRESA TOÉN, SL, AUTOS GÓMEZ, SL, AUTOCARES MANOLETE, SL, AUTOCARES A. GONZÁLEZ, SL, AUTOCARES LA MEZQUITA, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Rúa Salvador de Madariaga, núm 1, planta baixa, porta O, 32002 Ourense
XG690SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE, CON ANEXOSAUTOCARES GONZALEZ SL
Rúa Coruña, núm 9, baixo 32005 Ourense
XG691O PEREIRO DE AGUIAR - OURENSE, CON ANEXOSAUTOS GONZÁLEZ SL, AUTO INDUSTRIAL SAU, EMPRESA VILLALÓN SAU, AGUAS DE INCIO SAU E ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA SLU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG692NOGUEIRA DE RAMUÍN - OURENSE, CON ANEXOSAUTOCARES PÉREZ SA, AUTOS GONZÁLEZ SL, AUTO INDUSTRIAL SAU, EMPRESA VILLALÓN SAU, AGUAS DE INCIO SAU, ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA SLU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG695TERMOS MUNICIPAIS DE MEAÑO E CAMBADOSAUTOCARES RÍAS BAIXAS, SL,EMPRESA VIUDA J DOMÍNGUEZ SL,TRANSPORTES LA UNIÓN SA,AUTOS ARCADE SL,EMPRESA MIÑO SL,AUTOBUSES DE PONTEVEDRA SA,GALEGA DE AUTOCARES GALA SL,LA HISPANO IGUALADINA, SL
XG696CENTRO DO TERMO MUNICIPAL DE LALÍNAUTOCARES OFELIA E SOUTO CASTRO SL E AUTOCARES LÁZARA SA UTE LEY 18/1982
Polígono Lalín 2000, núm. 3 Parcela 3 nave 3, 36500 Lalín (Pontevedra)
XG698LESTE DA COMARCA DE PONTEVEDRA Y NORTE DA COMARCA DE VIGOAUTOCARES MANUEL GARCÍA CASTRO SL, EMPRESA VIUDA J DOMÍNGUEZ SL, TRANSPORTES LA UNIÓN SA, AUTOS ARCADE SL, EMPRESA MIÑO SL, AUTOBUSES DE PONTEVEDRA SA, GALEGA DE AUTOCARES GALA SL E LA HISPANO IGUALADINA, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG699NORTE DO TERMO MUNICIPAL DE LALÍNAUTOCARES RÍAS BAIXAS, SL
A Igrexa, 37-Salcedo
XG701MUÍÑOS - BANDE, CON ANEXOSAUTOCARES E. LOSADA, SL E ANTONIO SALGADO PÉREZ
Rúa do Progreso, núm 123, planta 2, porta 4, 32003 Ourense
XG703CELANOVA - CARTELLE, CON ANEXOSAUTOCARES E. LOSADA, SL E ANTONIO SALGADO PÉREZ
Rúa do Progreso, núm 123, planta 2, porta 4, 32003 Ourense
XG705LEIRO - CENLLE - RIBADAVIA, CON ANEXOSAUTOS GONZÁLEZ S.L. , PALACIOS BUS SL, AUTOCARES RODRIGUEZ CARBALLIÑO SL, TRAVIACAR SL, AUTO INDUSTRIAL SA, EMPRESA VILLALON SA, AGUAS DE INCIO SA E ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Estrada nacional 525, núm 169, Pazos, 32619 Verín (Ourense)
XG706AVIÓN - CARBALLEDA DE AVIA, CON ANEXOSAUTOS GONZÁLEZ S.L., PALACIOS BUS SL, AUTOCARES RODRIGUEZ CARBALLIÑO SL, TRAVIACAR SL, AUTO INDUSTRIAL SA, EMPRESA VILLALON SA, AGUAS DE INCIO SA E ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Estrada nacional 525, núm 169, Pazos, 32619 Verín (Ourense)
XG707TOÉN - BARBADÁS - OURENSE, CON ANEXOSAUTOCARES ALFER, SA, EMPRESA TOÉN, SL, AUTOS GÓMEZ, SL, AUTOCARES MANOLETE, SL, AUTOCARES A. GONZÁLEZ, SL, AUTOCARES LA MEZQUITA, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO
Rúa Salvador de Madariaga, núm 1, planta baixa, porta O, 32002 Ourense
XG708TERMO MUNICIPAL DO BARCO DE VALDEORRAS"AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, SA, AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES DE VIAJEROS, SA E BARCALA SANZ SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO"
Avenida da estación, s/n, 32300 O Barco de Valdeorras, Ourense
XG709OESTE DAS COMARCAS DE BETANZOS E EUMEAUTOS CARBALLO, SLU
Polígono de Pocomaco, Avenida Quinta E16, núm 64, 15190 A Coruña
XG714OESTE DA COMARCA DE FERROL"RIAS ALTAS, SA, CASTROMIL, SA, ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, SL, EMPRESA LUBER, SL, GÓMEZ DE CASTRO, SA, AUTOBUSES ALCALÁ 2010, SL E AUTOS RIVAS, SLU, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982"
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG717TERMOS MUNICIPAIS DE QUIROGA E RIBAS DE SILAGUAS DE INCIO, SAU E EMPRESA LUBER, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG719BARREIROS - RIBADEO, CON ANEXOSAUTOS RODRIGUEZ EOCAR SL
Requiande, 1, 27711 Cedofeita, Ribadeo (Lugo)
XG720CASTRO DE REI - OUTEIRO DE REI, CON ANEXOSJOSÉ CARREIRAS VALIÑA, AUTOCARES DARRIBA, SL, EMPRESA TRIGO SL, EMPRESA LUBER, SL, EMPRESA MONFORTE, SAU E GÓMEZ DE CASTRO, SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG721PORTOMARÍN - GUNTÍN, CON ANEXOSGONZÁLEZ Y DE LA RIVA, SL, AVIPORTO, SL, MURALLA BUS, SL, AUTOCARES SILVA, SL, AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, SA, EMPRESA MONFORTE, SAU, GÓMEZ DE CASTRO, SAU E EMPRESA LUBER, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/982
Praza da Constitución, s/n, Estación de autibuses de Lugo, taquilla 13, 27002 Lugo
XG723TERMO MUNICIPAL DA PASTORIZAAUTOCARES UBEDA, SL E SERVANDO IGLESIA OTERO UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/982
Polígono Industrial de O Acibreiro, parcelas 8 e 9, 27287 A Pastoriza (Lugo)
XG724O INCIO - SARRIA, CON ANEXOSEMPRESA PORTOMARÍN, SL, EMPRESA MONFORTE, SAU, AGUAS DE INCIO SA E EMPRESA LUBER, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG727SARRIA - LÁNCARA, CON ANEXOSPIÑEIRO CASTRO, SALVADOR, REBOLEIRA, SL, AUTOCARES JUANMA, SL, EMPRESA MONFORTE, SAU, AGUAS DE INCIO SA E EMPRESA LUBER, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG728TERMO MUNICIPAL DE CHANTADAPALACIOS BUS, SL,LUIS DÍAZ ALMUIÑA, SL,VILEDOBUS, SL,AUTOCARES VILABUS, SL,EMPRESA MONFORTE, SAU,GÓMEZ DE CASTRO, SA,AUGAS DE INCIO SA
XG729VILALBA - XERMADE, CON ANEXOSAUTOS LOZANO SL, MINERVA E HIJOS SA, MINERVA DÍAZ CENDÁN, AUTOCARES LLANO, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 DE 26 DE MAYO
Avenida Tierra Llana, nú, 1, 1º, 27800 Vilalba (Lugo)
XG730TERMO MUNICIPAL DE CERVANTESUTE XG730 GONZÁLEZ DE LA RIVA, SL, TRANSPORTES MÉNDEZ TARNAS, SL Y AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, SA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Parque industrial de Becerreá, núm 2, Nave 2 27640 Becerreá (Lugo)
XG732LUGO - O CORGO, CON ANEXOSEMPRESA LUBER SL, EMPRESA MONFORTE, SAU E GÓMEZ DE CASTRO, SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG743TERMOS MUNICIPAIS DE PANTÓN E SOBERAGUAS DE INCIO SA, EMPRESA LUBER, SL, AUTOCARES VILABUS, SL E VILEDOBUS, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982
Rúa Cotón de Arriba, núm. 2, Polígono Louzaneta, 27297 Lugo
XG800COMARCA DE ORDES E NORTE DA DE SANTIAGOUTE XG-800
XG811NORTE DA COMARCA DE BERGANTIÑOS E TERMO MUNICIPAL DE CAMARIÑASUTE GALICIA XG-811
XG830COMARCA DE CALDAS E NORTE DA DO SALNÉSUTE XG-830
XG845TERMOS MUNICIPAIS DE SANTA COMBA, MAZARICOS E ZASUTE GALICIA XG-845
XG846SUR DA COMARCA DE BETANZOSUTE HÉRCULES
XG852OESTE DA COMARCA DO MORRAZOUTE XG-852
XG860COMARCA DE TABEIRÓS-TERRA DE MONTESUTE XG-860
XG863LESTE DA COMARCA DE SANTIAGO E NORTE DA DE DEZAUTE XG-863 LÁZARA-RÍAS BAIXAS
XG872NORTE DA COMARCA DE EUME E LESTE DA DE FERROLUTE TERRAS DO EUME
XG890TERMOS MUNICIPAIS DE OUTEIRO DE REI E GUNTÍNUTE XG-890